DZR-WED

Tiêu chí hoạt động

Chào mừng bạn đến với DZR. Chúng tôi chuyên phát triển mô đun, tiêu chuẩn phù hợp, thiết kế rõ ràng, các trang web năng động.

Tại sao chọn DZR ?

Bởi vì chúng tôi có chuyên môn và kiến ​​thức để cung cấp các giải pháp cho các miền vấn đề truyền thống đáp ứng các yêu cầu của thế hệ tiếp theo: truy cập, cross-platform, cross-device, và redeployable web applications. Chúng tôi biết không có trang web phát triển hoặc nhà thiết kế khác mà thực thi nghiêm túc tuân theo tiêu chuẩn và tách nội dung, trình bày và logic một cách chặt chẽ như chúng tôi.

Xem thêm