Thêm chú thích vào ảnh dễ dàng trong wordpress

Thêm chú thích (caption) vào ảnh (image) trong wordpress

Trải qua nhiều phiên bản nâng cấp giờ đây bạn có thể thêm chú thích (caption) vào ảnh (image) wordpress một cách dễ dàng. 

Trước tiên bạn cần tải một hình ảnh (image) lên wordpress, bằng cách vào post và chọn nút Add Media. Sau khi đã tải hình ảnh lên, bạn sẽ nhìn thấy một biểu mẫu, bạn điền các thông tin vào đó gọi là chú thích (caption), tiêu đề, văn bản thay thế, mô tả cho hình ảnh vừa tải lên. Như vậy là bạn vừa đăng thêm chú thích (caption) vào ảnh (image) một cách dễ dàng rồi, giờ đây khách ghé thăm trang web và đọc các bài viết của bạn sẽ hiểu nội dung hình ảnh là gì, nhờ vào các dòng chú thích nằm phía dưới bức ảnh.

Nếu bạn có nhiều bức ảnh cần thêm chú thích thì không cần thiết phải mở từng bài để chỉnh sửa, bạn có thể chèn thên mô tả, chú thích ngay tại thư viện hình ảnh của bạn.

Để chỉnh sửa, bạn vào chuyên mục Media sau đó click vào Library (thư viện hình ảnh mà bạn đã đăng tải lên). Sau đó bạn chọn hình ảnh cần chỉnh sửa thêm chú thích, bạn nhấn vào edit image (chỉnh sửa ảnh). Khi đó sẽ mở ra một hộp thoại, bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh của mình được rồi.

Chúc bạn thành công!